Trường hợp phải lập dự án khi tăng tổng mức đầu tư

Trường hợp phải lập dự án khi tăng tổng mức đầu tư

 Dự án sau khi điều chỉnh có tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng (trường hợp không bao gồm tiền sử dụng đất) không thuộc nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Ông Đặng Nam Thiện (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Dự án phê duyệt ban đầu chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công); khi điều chỉnh, bổ sung dự án (bảo đảm thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh dự án) có tăng tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng (giá trị riêng phần bổ sung là 40 tỷ đồng).

Ông Thiện hỏi, phần bổ sung vẫn thực hiện thiết kế 1 bước (thiết kế bản vẽ thi công) hay phải thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) như đối với lập dự án?

Ngược lại, trường hợp dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công); khi điều chỉnh, bổ sung dự án, phần bổ sung có giá trị nhỏ (5 tỷ đồng) và tính chất đơn giản, không phức tạp.

Vậy, phần bổ sung vẫn thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) hay chỉ cần thực hiện thiết kế 1 bước (thiết kế bản vẽ thi công)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) thì chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Dự án sau khi điều chỉnh có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng (trong trường hợp không bao gồm tiền sử dụng đất) không thuộc nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 thì phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Theo Khoản 2, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình:

“Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”.

Theo đó, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải được thẩm định và phê duyệt đối với nội dung điều chỉnh đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Theo Chinhphu.vn

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả