Thanh Hóa: Hơn 10 tỷ đồng phát triển sâm Báo

Thanh Hóa: Hơn 10 tỷ đồng phát triển sâm Báo

Cánh đồng trồng sâm Báo tại xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Ngày 6-4, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất sâm Báo gắn với chuỗi giá trị tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa” (gọi tắt là dự án sâm Báo).

Dự án sâm Báo được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho đơn vị chủ trì là Công ty CP Dược liệu Triệu Sơn với tổng kinh phí đầu tư hơn 10,709 tỷ đồng. Đầu năm 2019, dự án sâm Báo đã bắt đầu được trồng thử nghiệm tại xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, ảnh). Sâm Báo cùng dòng sâm bố chính, sâm thổ hào có ở Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên…, nhưng chỉ trồng được ở vùng núi Báo (xã Vĩnh Hùng).

Từ thời Hồ, Lê – Trịnh, Nguyễn, sâm Báo là sản vật được dùng để tiến chúa và được mệnh danh là “Đại Việt đệ nhất danh sâm”. Tuy nhiên, qua thời gian, dòng sâm quý này đã dần mai một. Nay, sâm Báo được tỉnh Thanh Hóa phục tráng và phát triển.

Theo SGGP 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN