Quy trình cấy ngọc trai nước ngọt theo phương pháp ghép nhân và mô tế vào màng áo của trai cấy

Quy trình cấy ngọc trai nước ngọt theo phương pháp ghép nhân và mô tế vào màng áo của trai cấy

 Để cho ra được một sản phẩm ngọc trai chất lượng tốt đòi hỏi người cấy không những phải nắm rõ kỹ thuật mà cần sự khéo léo và tính tỷ mỉ cao. Cấy theo phương pháp màng áo ngoài của tế bào là một phương pháp phổ biến và hiệu quả đồng thời cũng công phu vô cùng.

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN