Quảng Bình: Thu hút đầu tư gắn chặt với bảo vệ cảnh quan, môi trường

Quảng Bình: Thu hút đầu tư gắn chặt với bảo vệ cảnh quan, môi trường

Các dự án đầu tư xây dựng tại Quảng Bình cần thực hiện nghiêm ngặt quy định về việc bảo vệ môi trường.

Trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Bình luôn chú trọng chất lượng dòng vốn đầu tư và chỉ chấp nhận những dự án an toàn, không ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường tự nhiên.

Tạo điều kiện để “sếu lớn” về “làm tổ”

Tỉnh Quảng Bình dần trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế của cả nước, trong đó nổi bật là việc thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, trong đó có hàng trăm dự án đang còn hiệu lực.

Bên cạnh các tiềm năng lợi thế sẵn có, những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi tốt nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Nhiều chính sách ưu đãi có lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn vào Quảng Bình đã được áp dụng như: Các chính sách về thu hồi đất, tiến độ giao đất, giao mặt bằng, cho thuê đất để thực hiện đầu tư; Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư; Hỗ trợ xúc tiến thương mại; Các chính sách ưu đãi về giá thuê đất và miễn tiền thuê đất; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; Hỗ trợ đào tạo nghề đối với các dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư của tỉnh; Hỗ trợ về chuyển giao, ứng dụng công nghệ...

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình từng khẳng định tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 rằng: Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, tỉnh Quảng Bình cam kết làm hết sức mình, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, xem sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của tỉnh, doanh nghiệp có phát triển thì Quảng Bình mới phát triển.

Thu hút có chọn lọc

Không phải ngẫu nhiên các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Bình, mà vì Quảng Bình không chỉ là một “Việt Nam thu nhỏ”, là sự phản ánh sắc nét về vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp bất tận của Việt Nam mà nó còn là “viên kim cương màu xanh” của châu Á. Từ đó, Quảng Bình xác định thu hút đầu tư phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng của tỉnh.

Tuy nhiên, Quảng Bình không đánh đổi để tăng trưởng mà lựa chọn nhà đầu tư có tâm, có tầm, phù hợp với chủ trương phát triển bền vững của Chính phủ và tỉnh lựa chọn, bảo đảm đầu tư phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Khi tiến hành xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng và phải được tỉnh phê duyệt; Lập kế hoạch quản lý môi trường và công khai kế hoạch quản lý môi trường; Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp theo đúng quy định.

Cùng với những quy định nghiêm ngặt trong việc bảo vệ môi trường tại các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, Quảng Bình cũng rất quan tâm tới mức độ tác động đến môi trường khi phát triển các dự án đầu tư về du lịch.

Để phát triển du lịch, UBND tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp, người dân hình thành mô hình du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

Tại khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh đã triển khai nhiều dự án mô hình sinh kế cho người dân vùng đệm, giúp họ ổn định cuộc sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giảm thiểu sự tác động của con người đến tài nguyên rừng.

Cùng với giải pháp bảo vệ môi trường tại các dự án, tỉnh cũng khuyến khích phát triển dự án phát triển năng lượng tái tạo như: Năng lượng mặt trời, điện gió, tái chế rác thải…

Trong thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư dự án then chốt vào các lĩnh vực mũi nhọn: Du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN