Mô hình trồng măng tây xanh theo hướng VietGAP tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Mô hình trồng măng tây xanh theo hướng VietGAP tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Địa điểm mô hình:
thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 

Măng tây xanh là cây trồng thích nghi với vùng đất cát pha, thoát nước tốt, ít mưa, nhiệt độ trung bình trên 250C, lượng mưa <800 mm/năm. Vì vậy, măng tây xanh trồng tại Ninh Thuận sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao.

Mô hình 02 ha trồng măng tây xanh của hộ ông Nguyễn Hữu Tuấn tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là mô hình tiêu biểu về trồng măng tây xanh theo hướng VietGAP có sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt.

Tổng vốn đầu tư cho mô hình khoảng 2 tỷ đồng; giá bán bình quân 50.000-60.000 đồng/kg; lợi nhuận thu được khoảng 200 - 300 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng cây rau màu khác. Sản phẩm chủ yếu được các Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận.  

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN