Mô hình liên kết sản xuất Chè Matcha và các sản phẩm chè xuất khẩu

Mô hình liên kết sản xuất Chè Matcha và các sản phẩm chè xuất khẩu

Địa điểm mô hình:
Bản Nà Út, xã Bản Bo, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

 

Mô hình liên kết với các hộ dân sản xuất nguyên liệu chè búp tươi để chế biến thành sản phẩm chè Matcha được Công ty cổ phần đầu tư phát triển Chè Tam Đường thực hiện từ cuối năm 2015 với 17 hộ dân liên kết tham gia, diện tích là 6,28 ha chè Kim Tuyên trên hai bản Nà Út và Nậm Tàng xã Bản Bo huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Các nương chè tham gia liên kết là các nương chè đã tham gia chương trình nông nghiệp bền vững (Raiinforest Alliance ) quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22.000 - 2008 và ISO 9.000 – 2015. Trước khi triển khai liên kết, công ty cổ phần đầu tư phát triển Chè Tam Đường đã gửi mẫu đất, mẫu nước đi xét nghiệm, đảm bảo đạt yêu cầu mới ký hợp đồng liên kết.

Là một trong 17 mô hình tham gia liên kết, nương chè gia đình ông Tòng Văn Pánh với diện tích 5000m2 tại bản Nà Út xã Bản Bo huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu được Công ty cam kết thực hiện những nội dung sau:

- Ban hành qui trình sản xuất chè Matcha theo các tiêu chí Châu Âu và triển khai tập huấn kỹ thuật ít nhất 3 lần/năm.

- Cho vay các loại phân bón dưới hình thức trả chậm không tính lãi, tiền phân bón được thanh toán thông qua sản phẩm chè búp tươi từ tháng 7 là 40%, tháng 8 là 30%, tháng 9 là 30%.

- Hỗ trợ các loại thuốc BVTV chuyên dùng cho chè và bảo hộ lao động gồm: Mũ mềm, kính trắng, cạp dề, mặt nạ phòng độc, ủng, găng tay, và quần áo.

- Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ cọc làm dàn và vật liệu che phủ như lưới tán xạ ( lưới đen), hố lọc nước trước khi thải ra môi trường, biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc BVTV không vào, biển cấm săn bắt động vật hoang dã, bể chứa vỏ thuốc BVTV tập trung...

- Cam kết thu mua chè Matcha là 20.000 đồng/kg, chè xuất đi Đài Loan, Châu Âu là 14.000 đồng/kg ( Giá chè bình quân toàn vùng là 11.000 đồng/kg).

Kết quả đến tháng 8 năm 2018 hộ gia đình ông Tòng Văn Pánh thu hoạch được:

- 1.000 kg chè Matcha x 20.000đ/kg = 20.000.000đ.

- 3.000 kg chè xuất khẩu Châu Âu x 14.000đ/kg = 42.000.000đ.

* Dự kiến từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2018 thu hoạch được:

- 1.000 kg chè Matcha x 20.000đ/kg = 20.000.000đ.

- 800 kg chè xuất khẩu Châu Âu x 14.000đ/kg = 11.200.000đ.

Hiệu quả mô hình (chi phí và lợi ích)

Hạch toán chi phí

* Tổng thu nhập: 93.200.000đ/ 5.000 m2.

* Các khoản chi phí: 43.400.000đ/5.000 m2.

- Phân hữu cơ vi sinh: 2.000 kg x 4.500đ/kg = 9.000.000đ.

- Công làm cỏ: 4 lần/năm x 1.2000.000đ/lần = 4.800.000đ.

- Công phun thuốc: 5 lần/năm x 12 bình/lượt x 15.000đ/bình = 900.000đ.

- Công bón phân: 2 lần/ năm x 2.500.000đ/ha = 2.500.000đ.

- Công thu hái chè: 5.800 kg x 4.000đ/kg = 23.200.000đ.

- Công đốn chè, phát tỉa cành, vệ sinh nương chè: 3.000.000đ/năm.

* Lợi nhuận: 49.800.000đ/ năm/5.000 m2 (tính cả công lao động).

Lợi ích từ mô hình

- Lợi nhuận cao hơn 17.800.000 đồng so với các hộ không tham gia mô hình( lợi nhuận làm mô hình trừ chi phí đầu tư là 49.800.000 đồng, lợi nhuận không tham gia mô hình trừ chi phí đầu tư là 32.000.000 đồng).

- Hệ sinh thái nương chè được cân bằng, giảm tối đa xói mòn đất trên nương chè.

- Sức khỏe cộng đồng được bảo vệ nhất là các hộ tham gia liên kết (Nằm trong các tiêu chí Raiinforest Alliance)

Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN