Hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng

Hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng

 Sau khi nhận được Văn bản số 457/QLDA-KTTĐ ngày 26/5/2018 của Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn – UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị hướng dẫn quản lý thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa – Cửa khẩu Pò Mã (Km66+600), Bộ Xây dựng có Văn bản số 1571/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn – UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung Văn bản số 457/QLDA-KTTĐ, để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với hạng mục di dời mạng cáp thông tin. Đây là hạng mục có tính chất đặc thù đó là phải đảm bảo duy trì an toàn thông tin liên lạc thông suốt.

Các mặt hàng vật tư, vật liệu chính của hạng mục này là các vật tư, vật liệu không có sẵn trên thị trường, nhà sản xuất chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng; trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận về việc nghiệm thu, thanh toán chi phí vật tư, vật liệu (các loại cáp quan, cáp đồng, cột treo cáp và phụ kiện) được tập kết tại công trường trước khi thi công lắp đặt.

Vì vậy, việc nghiệm thu thanh toán chi phí vật tư, vật liệu như Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn nêu tại Văn bản số 457/QLDA-KTTĐ là phù hợp với điều kiện thực tiễn của hợp đồng.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý các bên phải có trách nhiệm bảo quản các vật tư, vật liệu nói trên đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đúng quy định để đưa vào công trình trong giai đoạn tiếp theo.

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN