Gia Lai: Đầu tư xây dựng các dự án gạch đất sét nung theo công nghệ tuy nen thay thế cho các lò gạch theo công nghệ lạc hậu

Gia Lai: Đầu tư xây dựng các dự án gạch đất sét nung theo công nghệ tuy nen thay thế cho các lò gạch theo công nghệ lạc hậu

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc đầu tư xây dựng các dự án gạch đất sét nung theo công nghệ tuy nen thay thế cho các lò gạch theo công nghệ lạc hậu.

Theo văn bản Bộ Xây dựng phúc đáp Văn bản số 1067/SXD-QLXD ngày 25/6/2018 và Văn bản số 665/SXD-QLXD ngày 03/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc đầu tư xây dựng các dự án gạch đất sét nung theo công nghệ tuy nen thay thế cho các lò gạch theo công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nội dung như sau: Không đầu tư sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục.

Về nội dung Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tập hợp các ý kiến của một số địa phương báo cáo Chính phủ và đề xuất giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Sau khi có ý kiến của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể. 

Theo Báo Xây Dựng

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN