Đà Nẵng xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đà Nẵng xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Phú và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang).

Theo đó, 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này sẽ được hình thành trên tổng diện tích 506.000 m2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với Viện quy hoạch Kiến trúc Đà Nẵng cùng phối hợp xây dựng ranh giới, quy mô lập kế hoạch, bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất – quy hoạch sử dụng đất, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các quy định về quy hoạch xây dựng liên quan đến khu vực… Toàn bộ kinh phí lập kế hoạch, thẩm định được lấy từ nguồn ngân sách của TP.

Trên cơ sở xác định ranh giới và quy mô của dự án, đã xác định được hiện trạng sử dụng đất tại hai vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể:

Đối với vùng sản xuất tại xã Hòa Khương, phía bắc và phía đông giáp với khu dân cư hiện trạng; phía nam và phía đông giáp với kênh mương thủy lợi. Tổng diện tích quy hoạch là 261.000 m2.

Đối với vùng sản xuất tại xã Hào Phú, phía bắc giáp đất ruộng và đất dân cư hiện trạng; phía đông giáp với sông Túy Loan; phía nam và phía tây giáp đất trống và đất ruộng. Tổng diện tích quy hoạch là 245.000 m2.

Trước đó, vào năm 2017 UBND TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định thành lập 7 địa điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã của huyện Hòa Vang. TP đã thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp về kinh phía cho cá nhân, tổ chức có tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Việc hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của đô thị Đà Nẵng, nâng cao năng suất sản phẩm và đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định cho người dân các vùng sản xuất nông nghiệp của TP.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phạm Phú Hành cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 20 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ đã làm cho hoạt động sản xuất phát triển vượt bậc, năng suất vật nuôi, cây trồng được nâng lên, được tiêu thụ ổn định và có chỗ đứng trên thị trường.

Các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là vùng sản xuất rau sạch mang lại thu nhập tương đối ổn định cho người dân với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng về đầu tư trên địa bàn huyện để phát triển những vùng chuyên sâu.

Theo Kinh tế đô thị

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN