Chuyển đổi dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng sang kính làm pin mặt trời

Chuyển đổi dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng sang kính làm pin mặt trời

 Bộ Xây dựng vừa đồng ý với đề nghị chuyển đổi công năng sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF công suất 300 tấn/ngày thành sản xuất kinh nổi bằng quy trình công nghệ bốc bay chân không hóa chất CVD (còn gọi là kính làm pin mặt trời) công suất 500 tấn/ngày, của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam, tại tỉnh BR - VT.

Được biết, Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam đầu tư Dự án nhà máy kính tại tỉnh BR-VT (VGI1) được Bộ KH&ĐT cấp phép năm 1997, công suất 500 tấn/ngày. Năm 2010 VGI1 được đầu tư chuyển đổi và nâng cấp (giữ nguyên công suất) để sản xuất kính dùng làm pin năng lượng mặt trời theo Giấy chứng nhận đầu tư của BQL các KCN tỉnh BR-VT. Dự án hoạt động ổn định và hiệu quả; sản phẩm kính làm pin năng lượng mặt trời được xuất khẩu 100%.

Dự án sản xuất sản phẩm kính nổi VGI2 và VGI3 được phê duyệt theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 08/6/2011 và thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2017 của BQL các KCN tỉnh BR-VT. Dự án bao gồm hai dây chuyền:

Dây chuyền sản xuất kính nổi dùng làm pin năng lượng mặt trời có công suất 800 tấn/ngày (VGI2), đã được khởi công xây dựng ngày 06/9/2011. Sau khi hoàn thành phần móng và mua sắm một số thiết bị của dây chuyền làm pin năng lượng mặt trời thì việc đầu tư đã phải tạm dừng từ năm 2013.

Dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF có công suất 300 tấn/ngày (VGI3), sản phẩm được sử dụng để làm màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử khác. Dự án đã đi vào hoạt động tháng 6/2014. Do sản phẩm kính xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng không tiêu thụ được, nên đến ngày 11/5/2016 VGI3 phải dừng hoạt động.

Theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg của ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thì định hướng đầu tư đến 2020 không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kính xây dựng thông thường. Khuyến khích các nhà máy đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ để giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và đầu tư công nghệ gia công sau kính.

Việc đầu tư dự án sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam phù hợp với định hướng đầu tư trong Quyết định số 1469/QĐ-TTg. Do đó việc đề xuất của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam thực hiện chuyển đổi công năng mục tiêu sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF có công suất 300 tấn/ngày thành sản xuất kính nổi làm pin năng lượng mặt trời với công suất 500 tấn/ngày là phù hợp và cần thiết. Đồng thời, theo báo cáo của DN, phương án này tận dụng được dây chuyền VGI3 đang dừng hoạt động và chi phí đầu tư chỉ bằng một nửa so với việc tiếp tục xây dựng dây chuyền VGI2 (Cty sẽ tiếp tục khảo sát thị trường để đề xuất thời điểm phù hợp cho dây chuyền VGI2).

Trên cơ sở đề nghị của BQL các KCN tỉnh BR-VT và Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất chuyển đổi Dự án sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF sang sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời. Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Báo Xây Dựng

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN