Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Kỹ thuật cao

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Kỹ thuật cao

I. Mục tiêu dự án
- Đào tạo nguồn nhân lực Kỹ thuật cao cho Việt Nam đáp ứng xu hướng phát triển của nền công nghệ 4.0, nền công nghiệp phụ trợ nước nhà, góp phần công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Nguồn nhân lực được đào tạo & phát triển sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy chuyển giao Kỹ thuật công nghệ cao từ Nhật Bản về Việt Nam giúp phát triển đất nước.
- Hàng năm sẽ tạo việc làm chứa hàm lượng kỹ thuật cao, có thu nhập cao (từ 30 triệu đến 50 triệu/ 1 tháng) cho từ 2000 đến 5000 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật.
- Thông qua chuỗi giá trị của dự án, hàng năm sẽ có khoảng từ 250 triệu USD tới 500 triệu USD từ thu nhập trực tiếp các học viên chuyển về Việt Nam, cũng như giúp phát triển nền kinh tế thông qua nguồn thuế thu nhập từ dự án
- Nguồn nhân lực này sau khi về nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy đầu tư về kỹ thuật, công nghệ cao từ Nhật Bản sang Việt Nam.

II. Quy mô của dự án.
II.1. Mô tả các hoạt động chính khi dự án đi vào hoạt động

1. Hoạt động đào tạo thích ứng:
- Đào tạo thích ứng kỹ năng kỹ thuật: đáp ứng yêu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp Việt Nam & Nhật Bản trong và ngoài nước các chuyên ngành Tự động hóa, điện tử, Cơ khí chế tạo, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật robot và IT.
- Đào tạo thích ứng về ngoại ngữ (Tiếng Nhật): đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ từ nhà tuyển dụng.
- Đào tạo thích ứng về kỹ năng, tác phong làm việc trong môi trường Nhật Bản.
- Đào tạo thích ứng về kỹ năng quản lý nhà máy, quản ký sản xuất theo yêu cầu tuyển dụng.

2. Hoạt động R&D:
Phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng kỹ thuật cao của Nhật Bản đưa ra thị trường.

II.2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật áp dụng trong dự án.
II.2.1. Lĩnh vực hoạt động
1. Nhóm chuyên ngành đào tạo thích ứng
- Hệ thống Robot
- Hệ thống quản lý tự động
- Thiết kế mạch điện tử
- Kỹ thuật cơ khí chính xác
- Kỹ thuật Ô tô
- Kỹ thuật xây dựng
- It (lập trình & phần mềm ứng dụng
2. Nhóm chuyên ngành R&D trong dự án:
- Hệ thống sản xuất tự động hóa
- Thiết kế mạch điện tử
- Kỹ thuật Robot
- Công nghệ Khuôn đúc.

II.2.2 Các giai đoạn đào tạo cán bộ kỹ thuật cao của dự án
- Giai đoạn 1: 1 năm đào tạo tại trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Giai đoạn 2: 5 năm làm việc tại các Doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao trong thiết kế, chế tạo, sản xuất tại Nhật Bản.
- Giai đoạn 3: Về nước phát triển công nghệ ứng dụng tại Việt Nam, tham gia nghiên cứu ứng dụng tại trung tâm R&D của dự án nhằm phát triển các dự án ứng dụng trong nước.
Trải qua 3 giai đoạn của dự án nhằm phát triển nguồn lực kỹ thuật bậc cao có khả năng phát triển và tiếp nhận kỹ thuật công nghệ ứng dụng từ Nhật Bản vào Việt Nam. Nguồn lực cũng là cầu nối quan trọng tác động đến hoạt động đầu tư công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

III. Phân tích tài chính:

Hệ số chiết khấu mong muốn 4,99%/năm.

NPV = 1.337.732.023.000 đồng.

Như vậy chỉ trong vòng 20 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 1.337.732.023.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.
3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).
Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 26,291% > 4,99% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

**Trên đây là tóm tắt sơ lược một số nội dung chính của dự án. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ  Hotline: 0903034381 - 0936260633

 

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN