Trồng thanh long kết hợp sản xuất lúa và chăn nuôi tỉnh Bình Thuận

Trồng thanh long kết hợp sản xuất lúa và chăn nuôi tỉnh Bình Thuận

 I.1Thông tin dự án
 Tên dự án : Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững
 Địa điểm đầu tư :  huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 Tổng diện tích : 60ha
 Mục tiêu dự án : Xây dựng trang trại rộng 60ha, trong đó có 50ha trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VIETGAP, 5ha trồng lúa, 3ha trồng cỏ và 1ha làm trại nuôi bò thịt.
 Mục đích đầu tư :
+ Xây dựng thành công mô hình trồng cây thanh long theo hướng bền vững kết hợp với trồng lúa và chăn nuôi bò thịt nhằm phát triển ngành nông nghiệp Huyện Bắc Bình, Bình Thuận vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở địa phương và hướng đến xuất khẩu.
+ Tạo ra một khu vườn đặc sản xum xuê sắc đỏ của vùng đậm chất nắng gió Bình Thuận; vườn thanh long rộng 50ha này sẽ hỗ trợ Trạm dừng chân Dốc Đá tạo nên một khu phức hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm, tham quan, vui thú phong cảnh thiên nhiên cho hành khách phương xa.
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;
+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

I.2. Quy mô đầu tư dự án
Dự án Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững được xây dựng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trên tổng diện tích 60ha. Trong đó có 2 thành phần như sau:
+ Thành phần chính : Trồng cây thanh long theo hướng bền vững với diện tích quy hoạch là 50ha. Hiện tại đã có 15 ha thanh long trồng được 10 tháng, nay tiếp tục trồng mới thêm 35ha thanh long.
+ Thành phần phụ: Trong tổng diện tích 60ha, ngoài thanh long, chúng tôi còn dành ra 10ha trồng lúa, chăn nuôi bò thịt, trồng cỏ và các công trình phụ trợ khác như ao, hồ.

II.1. Nội dung tổng mức đầu tư
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án là 31,143,200,000 (Ba mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng), bao gồm: Vốn đầu tư trồng thanh long, xây dựng chuồng trại bò và làm đất trồng lúa và dự phòng phí.

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 21,796,645,000 đồng > 0
Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 27.4 % > WACC
Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm 05 tháng
 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

**Trên đây là tóm tắt sơ lược một số nội dung chính của dự án. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ  Hotline: 0903034381 - 0936260633

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN