Trồng cây nông lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận

Trồng cây nông lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận

* Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án : Dự án trồng cây nông lâm nghiệp
 Địa điểm xây dựng : Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) và Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam) thuộc tỉnh Bình Thuận
 Tổng diện tích đất : 300 ha
 Thành phần dự án : Dự án trồng cây nông lâm nghiệp bao gồm các thành phần sau:
+ Thành phần chính : Trồng cây nhàu và các loại cây thuốc nam khác như: cây xạ đen, cỏ ngọt, ba kích, đinh lăng, hoài sơn, ngưu tất, bạch truật, bạch chỉ, đương quy, thục địa, kim ngân, thất diệp nhất chi hoa, kim tiền thảo, đỗ trọng, trinh nữ hoàng cung, hà thủ ô đỏ, hạ khô thảo, cây độc hoạt, cây xuyên khung, diệp hạ châu.
+ Thành phần phụ : Chăn nuôi (gà, heo)
+ Thành phần bổ sung: Trong quá trình đầu tư, khi dự án đi vào ổn định, chủ đầu tư sẽ trồng thêm cây cao su và các loại cây lâm nghiệp khác.
 Quy mô đầu tư :
+ Cây dược liệu : 20 loại giống cây thuốc nam trồng trên 10ha đất.
+ Cây nhàu : 1,093,375 cây giống với mật độ 5000 cây/ha trên diện tích 218ha.
+ Chăn nuôi : 30,000 con gà giống và khoảng 500 con heo giống, nuôi trên diện tích 10ha.
 Mục tiêu đầu tư :
- Xây dựng trang trại trồng các loại thuốc nam, cây nông lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi có quy mô lớn nhất tỉnh Bình Thuận.
 Mục đích đầu tư :
- Xây dựng thành công mô hình nông lâm kết hợp giữa cây dược liệu, cây nông - lâm nghiệp và chăn nuôi nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo rừng vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nhất là bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu, tiến tới hòa hợp trong khu vực và trên thế giới về kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm nói chung cũng như thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nói riêng.
- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương;
- Góp phần phát triển bền vững an ninh lương thực, an ninh y tế và an sinh xã hội.
- Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương.
- Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh
 Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
 Tổng mức đầu tư : 21,519,372,000 đồng (Hai mươi mốt tỉ năm trăm mười chín triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).
 Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu là 30% trên tổng đầu tư tương ứng với số tiền 6,557,270,000 đồng; dự định vay 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 14,462,103,000 đồng.
 Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm.

Các chỉ tiêu của dự án: 

TT

Chỉ tiêu

 

1

Tổng mức đầu tư

21,519,372,000,000 đồng

2

WACC

18%

3

Giá trị hiện tại thuần NPV

15,919,265,000 đồng

4

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%)

26.4 %

5

Thời gian hoàn vốn

5 năm 10 tháng

 

Đánh giá

Hiệu quả

Vòng đời hoạt động của dự án là 20 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng.
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm, thay đổi khoản phải thu.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao); Thay đổi khoản phải trả, thay đổi số dư tiền mặt.
Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 15,919,265,000 đồng >0
Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 26.4 %
Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm 10 tháng, tuy nhiên thời gian trên bao gồm cả thời gian xây dựng.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

 

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN