Trang trại tổng hợp VAC tỉnh Bình Dương

Trang trại tổng hợp VAC tỉnh Bình Dương

I. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án : Dự án trang trại 
 Địa điểm xây dựng : huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
 Diện tích : 21,065 m2 (2.1065 ha)
 Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trang trại cao su, cây ăn quả như măng cụt, chăn nuôi các động vật quý hiếm như công trĩ, cua đinh, rắn, lợn rừng. Ngoài ra, còn chăn nuôi gà, cá, baba thương phẩm…
 Mục đích đầu tư : - Xây dựng thành công mô hình kết hợp giữa cây công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi nhằm đảm bảo tính bền vững, tạo nên mô hình Vườn – Ao – Chuồng (VAC).
 Tổng mức đầu tư : 5,011,240,000 đồng (Năm tỷ, không trăm mười một triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

II.Nội dung tổng mức đầu tư
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng trang trại, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác; Chi phí đầu tư con giống năm đầu; Chi phí trồng cao su, chi phí san lấp mặt bằng; Dự phòng phí.
 Chi phí xây dựng và lắp đặt
Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chung cho trang trại, chi phí xây dựng chuồng trại, vét lại ao cá, chi phí cày xới đất trước khi trồng, chi khác vét mương trồng cây ăn trái.


 Chi phí máy móc thiết bị
Chi phí mua máy móc thiết bị bao gồm các loại máy phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi, công cụ dụng cụ cho công nhân viên của dự án.


 Chi phí khác

III. Phân tích tài chính:

Vòng đời hoạt động của dự án là 15 năm không tính năm xây dựng
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; thu hồi vốn lưu động.
Dòng tiền chi ra gồm: Chi phí mua mặt bằng, chi phí cải tạo và sửa chữa mặt bằng, chi phí mua thiết bị phục vụ kinh doanh và vốn lưu động hằng năm.
Ngân lưu dự án trong năm đầu tư âm là do chủ đầu tư phải đầu tư vào các hạng mục xây dựng và máy móc thiết bị, bắt đầu đi vào hoạt động , dòng ngân lưu tăng dần qua các năm.
Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là : NPV = 2,221,124,000 đồng >0
Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 23.4 % > WACC=16 %
Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm (bao gồm cả thời gian xây dựng)
 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư và đối tác cho vay, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.
**Trên đây là tóm tắt sơ lược một số nội dung chính của dự án. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ  Hotline: 0903034381 - 0936260633

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN