Thái Nguyên: Ký kết hợp đồng BT các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu

Thái Nguyên: Ký kết hợp đồng BT các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu

UBND TP Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng BT các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên với liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Phúc Lộc – Cienco8 – T&G. 

Chiều 23/7/2018, UBND TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng BT các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên với liên danh nhà đầu tư (Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 –T&G và Cty CP đầu tư phát triển sông Cầu).

Theo đó, hợp đồng BT đối với 03 dự án thành phần gồm: Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ Hữu sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên, Dự án Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bảy và thượng lưu đập Thác Huống. Dự án Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu chính thức được đại diện hai bên ký kết.

Theo điều khoản cam kết, 03 dự án trên sẽ hoàn thành trong vòng 60 tháng.

Trước đó, như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin: Trên cơ sở đề xuất của Liên danh Cty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) về Dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, ngày 21/7/2016 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 2511/UBND-TH về chủ trương giao nhà đầu tư lập đề xuất dự án.

Sau khi chuyển đổi dự án sang nhóm B thuộc thẩm quyền phê duyệt, ngày 12/10/2016 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung của 09 dự án chỉ là sự chia nhỏ nội dung tổng thể của Đề án gồm: Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ Hữu sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên (Dự án số 1); Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ Tả sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên (Dự án số 2); Xây dựng hoàn thiện hệ thống đê hai bên suối Mo Linh đoạn qua TP Thái Nguyên (Dự án số 3); Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên sông và xây dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bẩy và thượng lưu đập Thác Huống (Dự án số 4); Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu (Dự án số 5); Nạo vét mở rộng lòng sông đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống (Dự án số 6); Xây dựng mở rộng đập Thác Huống, nâng cao mực nước đập Thác Huống về mùa kiệt lên 2m so với cao trình cũ và xây dựng đập dâng Quang Vinh (Dự án số 7); Xây dựng mới 4 cầu (Quang Vinh, Quang Vinh 2, Xuân Hòa, Huống Thượng) và sửa chữa nâng cấp cầu Gia Bảy (Dự án số 8); Xây dựng mới cầu Bến Oánh qua sông Cầu và cầu Mo Linh qua suối Mo Linh (Dự án số 9).

Tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 27/10/2017, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án gồm 09 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư 9.811 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án là 2.811 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 7.000 tỷ đồng. Các dự án thu hồi vốn cho các dự án BT có tổng vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án 2.800 tỷ đồng. Diện tích đất giải phóng mặt bằng cho dự án BT gần 400ha và diện tích đất cho dự án đối ứng trên 300ha.

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án