Quảng Nam: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án

Quảng Nam: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án

 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại dự án Khu dân cư và chợ Điện Dương.


UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Văn bản phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, Khu đô thị số 9 - thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo Văn bản được phê duyệt thì UBND tỉnh Quảng Nam sẽ điều chỉnh khoảng 67m² đất ở nhà liên kế tại ô đất ký hiệu LO-07 thành đất hạ tầng kỹ thuật (mương thoát nước). Diện tích ô đất LO-07 giảm từ 5.544 m² thành 5.477 m².

Điều chỉnh 742 m² đất ở nhà liên kế tại ô đất ký hiệu LO-14 thành 397m² đất ở chỉnh trang CT-03 và 345m² đất cây xanh CX-01. Diện tích ô đất LO-14 giảm từ 3.221m² thành 2.479 m².

Điều chỉnh 586 m² đất ở nhà liên kế tại ô đất ký hiệu LO-03 thành đất ở chỉnh trang CT-02. Diện tích ô đất LO-03 giảm từ 2.206m² thành 1.620m².

Điều chỉnh 105m² đất ở chỉnh trang tại ô đất ký hiệu CT-Ol thành đất ở nhà liên kế, gộp với ô đất ở nhà liên kế ký hiệu LO-13. Diện tích ô đất CT-01 giảm từ 1.252 m2 thành 1.147m²; ô đất LO-13 tăng từ 1.936m² thành 2.04l m²;

Điều chỉnh 840m² đất ở tái định cư tại ô đất ký hiệu TDC-01 thành đất ở nhà liên kế, gộp với ô đất ở nhà liên kế ký hiệu LO-Ol. Diện tích ô đất TDC-01 giảm từ 1.462m² thành 622m²; ô đất LO-Ol tăng từ 2.62lm² thành 3.46lm².

Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh tại Khu dân cư và chợ Điện Dương (tổng diện tích: (87.955m²) của Cty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, như sau: Đất ở nhà liên kế và biệt thự: 47.496m²; Đất ở tái định cư (nhà liên kế): 622m²; Đất ở chỉnh trang: 2.130m²; Đất công trình công cộng: 2.130m²; Đất thương mại, dịch vụ: 8.638m²; Đất hạ tầng kỹ thuật: 26.939m² (tỷ lệ 30,63 %).

Liên quan đến Khu đô thị số 9 của Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư, cũng tiến hành điều chỉnh chức năng sử dụng đất như sau: điều chỉnh 48 lô đất tại E11, E13, E14, E21, E28, E30, E31 từ đất ở phân lô nhà liên kế thành đất ở tái định cư.

Tách một phần diện tích đất dịch vụ thương mại tại ô đất Eo2 để bố trí đất ở tái định cư C17 diện tích 1.680,40m², gồm 11 lô; diện tích Eo2 còn lại 1.557,86m².

Điều chỉnh 02 lô đất (23, 27) tại ô đất có ký hiệu C2 từ đất ở tái định cư thành đất ở phân lô nhà liền kề (ô đất có ký hiệu E38) có diện tích tăng thêm 294,00m² thanh diện tích E38 là 1.617,00m²; diện tích C2 còn lại 3.496,00 m².

Điều chỉnh 02 lô đất (10, 26) tại ô đất có ký hiệu C3 từ đất ở tái định cư thành đất ở phân lô nhà liền kề (ô đất có ký hiệu E42) có diện tích 280,00m²; diện tích C3 còn lại 4.308,00 m².

Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh tại Khu đô thị số 9 (có tổng diện tích đất: 543.143,59 m²) như sau: Đất công cộng: 60.721,60 m²; Đất thương mại dịch vụ: 7.111,07m²; Đất ở (đất tái định cư, đất ở phân lô nhà liền kề, đất ở biệt thự): 250.343,55m²; Đất dân cư chỉnh trang: 5.422,65m².

Theo Báo Xây Dựng

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án