Nhà máy sản xuất hạt nhựa tại Thái Bình

Nhà máy sản xuất hạt nhựa tại Thái Bình

I. Mục tiêu dự án.
• Cung cấp các loại hạt nhựa cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài góp phần phát triển ngành nhựa đất nước;
• Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;
• Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải;
• Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;
• Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;

II.1. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.
Các vật tư đầu vào như: Nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán tại địa phương và trong nước nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự kiến sử dụng nguồn lao động tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án.
II.2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.
Quy trình sản xuất hạt nhựa tái sinh

 

III. Phương án tổ chức thực hiện.
III.1. Các phương án kiến trúc.

a. Biện pháp thi công
Biện pháp thi công nền móng
Dự án thực hiện tại khu vực cho thuê lại nhà xưởng của Khu công nghiệp Tiền Hải, các yếu tố địa kỹ thuật được khảo sát thích hợp để thi công nhà xưởng.
Các công trình xây mới: nhà lò hơi, nhà máy phát điện, nhà vệ sinh công nhân, nhà chứa chất thải thông thường, khu vực lưu chứa chất thải thông thường và nguy hại, nhà xe công nhân được thi công trên nền bê tông xi măng.
Biện pháp thi công các công trình phụ
- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải:
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của công ty sẽ được cải tạo lại từ hệ thống trước đó.
Nước thải của công ty bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, trong đó:
+ Nước thải sinh hoạt từ các hạng mục thuê lại có nhà bảo vệ có nhà vệ sinh đã được xây dựng bể tự hoại và đấu nối nước thải ra cống của KCN.
+ Nước thải sản xuất gồm nước thải từ khu vực ép được thu gom, xử lý đạt qui định đấu nối rồi hợp chung với nước thải sinh hoạt đi ra ngoài đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN.
- Mạng lưới thoát nước mưa: Hiện tại công ty đã có hệ thống thu gom nước mưa trên khu vực dự án..
b. Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn cung cấp: lưới điện quốc gia thông qua mạng lưới cấp điện của Khu công nghiệp Tiền Hải.
Dự án trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 200kVA.
c. Nhu cầu sử dụng nước
Nguồn cung cấp: Sử dụng nước cấp của KCN.
III.2. Phương án quản lý, khai thác.
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động của dự án theo mô hình sau:

IV. Bảng tổng mức đầu tư


***Trên đây là tóm tắt sơ lược một số nội dung chính của dự án. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ  Hotline: 0903034381 - 0936260633

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN