Duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm

Duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm

 Theo đó, quy mô diện tích đất khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 420ha, dân số 89.500 người. Mục tiêu điều chỉnh nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là cụ thể hóa định hướng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng trên cơ sở điều chỉnh sẽ hình thành khu đô thị mới hiện đại gắn với tuyến đường sắt đô thị, giao thông công cộng và các đô thị trong khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tỷ lệ xây dựng, mật độ dân cư phù hợp và tạo tiền đề góp phần thực hiện kế hoạch giãn dân khu vực nội đô TP, phục vụ lợi ích của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, phù hợp với đối tượng có mức thu nhập trung bình và thu nhập thấp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Đông của TP.

Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan gắn kết với các dự án đầu tư tại khu vực và khu dân cư hiện có, đóng góp vào cảnh quan kiến trúc đô thị dọc trục đường và khu vực xung quanh. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và khu vực hiện hữu, đảm bảo không ách tắc giao thông, yêu cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực.

Nguyên tắc điều chỉnh phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch ký hiệu B.3. Bổ sung tối đa 64.243 người trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo nguyên tắc bổ sung hệ thống trường mầm non, trường học các cấp và đảm bảo khả năng đáp ứng khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Theo baoxoxaydung

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án