Dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị mới

Dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị mới

 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ:

Những năm gần đây, nhìn chung đời sống nhân dân trong huyện tương đối ổn  định, nhưng cần phải có biện pháp cải thiện nâng cao chất lượng sống cho họ , giảm dần tỉ lệ lao động nông nghiệp, tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ -du lịch để phù hợp với xu hướng và định hướng  phát triển chung của tỉnh nhà và toàn xã hội. Do đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sắp xếp lại các hộ dân, thống nhất theo qui hoạch xây dựng tại địa phương là điều vô cùng cấp thiết.
Hơn nữa, nhiều năm qua bên cạnh những công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, để thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương, UBND tỉnh Bến tre đã ban hành nhiều văn bản qui định chính sách khuyến khích đầu tư, đặt biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị . Huyện Ba tri là một trong những địa phương thực hiện chính sách ưu đãi đó. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới KDT khu phố 2 thị trấn Ba tri huyện Ba tri được hình thành từ nguyên do và chủ trương đó.
II. MỤC TIÊU DỰ ÁN.
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Khu đô thị mới KDT khu phố hai thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri Tỉnh Bến tre đạt các mục tiêu:
Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đúng tiêu chuẩn:
  • Không ngập nước vào mùa mưa.
  • Hệ thống giao thông bố trí thông suốt an toàn PCCC và thoát hiểm.
  • Hệ thống điện, cấp nước đảm bảo nhu cầu sử dụng.
  • Hệ thoát nước đủ tiêu chuẩn đô thị.
  • Đảm bảo tiêu chuẩn cây xanh đảm bảo theo thiết kế.
Bố trí các khu chức năng theo mô hình khu đô thị cao cấp, hiện đại.
Ngoài ra quy hoạch còn phù hợp với điều kiên môi trường ,cảnh quan trong khu vực dự án và lân cận.
II . PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG.
1/- Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan:
Phải rõ ràng, từng công năng , gây ấn tượng thầm mỹ , trên cơ sở vận dụng nguyên lý thiết kế: tính thống nhất, nhịp điệu, nhấn mạnh trọng điểm, phấn bố không gian tĩnh, động một cách hợp lý.
2/-Để cân đối sử dụng đất , bố trí các khu chức năng và đất ở được bố trí như sau.
* Khu trường học , hành chánh thị trấn , bưu điện , thương mại , ngân hàng:
Bố trí toàn cả khu vực ở phía bắc khu quy hoạch nhằm tạo sự phát triển đô thị về phía bắc thị trấn Ba tri . Khu vực này rãi đều với diện tích 5,5 hecta : gồm một Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện , một trường tiều học , một trường trung học , một nhà trẻ mần non đạt tiêu chuẩn quốc gia , Bưu điện , ngân hàng , khu hành chánh phường …   (Khu này huyện chi ngân sách góp vốn chia đất làm dự án thực hiện theo công văn 61/CV-UBND và 185/CV-UBND củ UBND huyện Ba Tri   ). Phần này huyện cam kết hoàn thành hạ tầng kỹ thuật :  bơm cát , làm vĩa hè , thoát nước …. cùng tiến độ thời gian với chủ đầu tư  của dự án đô thị mới KDT . Đồng thời Huyện tiến hành xây dựng các công trình công cộng theo tiến độ thời gian như đã cam kết trong hai công văn nêu trên .
Bố trí phía đông nam một khu hành chánh phường khoảng 0,5 hecta nhằm giải quyết cho đô thị cũ và mới một khu hành chánh . (Khu này huyện chi ngân sách góp vốn chia đất làm dự án thực hiện theo công văn 61/CV-UBND và 185/CV-UBND củ UBND huyện Ba Tri   ). Tương tự khu trên phần này huyện cam kết hoàn thành hạ tầng kỹ thuật :  bơm cát , làm vĩa hè , thoát nước …. cùng tiến độ thời gian với chủ đầu tư  của dự án đô thị mới KDT
Trung tâm thương mại có diện tích trên 5000m2 nằm trong dự án khu đô thị mới KDT có vị trí thuận lợi ngay trước cửa ngỏ của thị trấn Ba Tri .
Tất cả khối công trình công cộng được bố trí một cách liên hoàn ,và trải rộng  thống nhất một không gian chủ định .
* Công viên cây xanh vĩa hè :
Diện tích công viên là :2515 m2, và diện tích vĩa hè :23.571m2 nhằm tạo màu xanh , sân chơi, giải trí, bầu phổi cho khu vực .
Công viên cây xanh vĩa hè : trồng hoa , cỏ , cây cảnh , cây xanh để tạo cảnh quan đẹp , thoáng mát , yên bình .
Biểu tượng công viên xây dựng được  tính riêng biệt Khu đô thị mới KDT và 5 cổng chào tạo ấn tượng thu hút mạnh mẽ  cho mọi người đi vào khuôn viên dự án này .
* Công trình nhà ở :
                Công trình nhà ở gắn bó công trình và không gian xanh , đảm bảo yêu cầu vật lý kiến trúc theo qui chuẩn xây dựng , đảm bảo tính thống nhất về tầng cao , từng trục đường ô phố cũng như sự thông thoáng .
Công trình nhà ở được bố trí dọc theo các tuyến đường thuận lợi cho nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh . Tất cả có  25 lô với tổng diện tích là 110.636 m2 , gồm 1006 nền nhà phố liên kế .
STT
LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH(m2)
TỶ LỆ %
I Đất ở + tái định cư
92.708
37,72
II Đất tái bố trí
17.928
7,29
III Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật
68.747
27,94
  – Đất giao thông chính
35.522
14,45
  – Công viên
2.515
1,02
  – Vĩa hè hạ tầng kỹ thuât
23.571
9,57
  –  Đường thoát hiểm
7.139
2,9
IV Đất công trình công cộng
66.419
27,05
  –  Nhà trẻ , mầm non
9.869
4,03
  – Trường tiểu học
10.060
4,09
  – Trường Trung học
13.114
5,34
  – Trung tâm bồi dưỡng chính trị
9.917
4,03
  –  Bưu điện
7.453
3,03
  –  Ngân hàng
2.165
0,88
  –  Khu Hành chánh 1
4.494
1,84
  –  Khu Hành chánh 2
5.226
          2,13
  –  Thương mại
4.121
1,68
        Tổng cộng
        245.802
100
III. KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP.
STT
Hạng mục
hiệu
Diễn giải
Chi phí trước thuế
(triệu đồng)
Chi phí sau thuế
I Giá trị xây lắp  A  
      83.653,68
92.019,05
1
2
3
4
5
6
 
San nền.
Giao thông .
Cấp nước .
Cấp điện
Thoát nước .
Cây xanh
   
23.055,62
27.948,89
1.983,06
5.859,72
22.612,00
1.956,75
 
 
 
 
 
II Kiến thiết cơ bản khác B  
24.970,95
27.468,05
1
2
3
4
5
6
7
 
 
Khảo sát .
Thiết kế
Lập dự án
Bồi thường GPMB.
Đo đạt căm mốc phân lô .
Đo đạt cấp phép xây dựng
Quản lý dự án , giám sát , các chi phí khác
 
  Thoả thuận
Thoả thuận
Thoả thuận
 
 
 
          50,00
        150,00
        100,00
21.713,23
402,40
55,32
2.500,00
 
III Dự phòng chi C (A+B)x10% 10.862,46 11.948,71
  Cộng (A+B+C)     119.487,09 131.435,81
 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN