Dự án đầu tư “Xây dựng trụ sở làm việc HTX”.

Dự án đầu tư “Xây dựng trụ sở làm việc HTX”.

 Vai trò của kinh tế hợp tác, nhất là HTX trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân ngoại thành, rút ngắn khoảng cách với các quận nội thành thời gian tới khi chuyển qua giai đoạn nâng chất nông thôn mới (2016-2020), càng được khẳng định tại hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới TPHCM đầu tháng 3-2017. Kinh tế hợp tác còn là một trong những chỉ tiêu đề ra khi xây dựng nông thôn mới. Lúc đó, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới, nhấn mạnh đến sự cần thiết của HTX trong việc tổ chức người nông dân sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng thay vì manh mún như trước. Đồng chí Phó Bí thu thành ủy cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu các huyện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại phù hợp tình hình sản xuất, lợi thế sản xuất gắn với chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân.

TPHCM giao các địa phương cũng như ngành nông nghiệp và Liên minh HTX TP hỗ trợ 5 huyện ngoại thành TPHCM xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Theo Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, 9 HTX của 5 huyện đã được khảo sát để rút lại còn 7 HTX nông nghiệp điển hình, đáp ứng đủ các tiêu chí như: hoạt động phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp TP và đặc điểm từng địa phương; tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên, cộng đồng và có khả năng mở rộng thành viên; hoàn thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo đủ năng lực tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong đó có HTX được lựa chọn sẽ được hỗ trợ trong việc phát triển sản xuất tạo nguồn hàng, mở rộng kênh tiêu thụ; phát triển nhà xưởng, văn phòng, trong đó xây dựng hoặc sửa chữa trụ sở làm việc, xây dựng nhà máy chế biến, sơ chế giúp từng bước nâng cao giá trị nông sản.
Ngoài những HTX nông nghiệp điển hình, lợi ích kinh tế từ nguồn thu kinh doanh, dịch vụ của HTX mang lại cho xã viên chưa phải là nhiều, chưa thể hiện rõ nét hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới. Việc thực hiện các chủ trương chính sách ưu tiên cho HTX chưa được thực hiện đồng bộ, chưa mang tính đột phá nên đa phần các chủ trương, chính sách ban hành nhưng các HTX nông nghiệp hưởng lợi từ những chính sách đó còn rất ít. Có thể nói, những khó khăn này làm hạn chế tốc độ phát triển HTX so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác.
Hầu hết các HTX trên địa bàn thành phố hiện nay gặp khó khăn về vốn, cơ sở vật chất còn yếu kém là một trong những khó khăn lớn ảnh hưởng đến hoạt động HTX trong quá trình chuyển đổi hay xây dựng mới.

I. Mục tiêu dự án. 

1. Mục tiêu chung. 
Góp phần vào sự thành công trong việc xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo Công văn số 2110/SNN-PTNT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm tôm để cung cấp cho tiêu thụ nội địa.
  • Nâng cao năng lực điều hành, góp phần đảm bảo giải quyết đầu ra cho sản phẩm thông việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ.
  • Đào tạo, nâng cao hiệu quả làm việc cho người lao động qua việc áp dụng công nghệ cao trong nuôi tôm.
  • Tạo thêm việc làm cho người lao động. 

2. Mục tiêu cụ thể. 
Xây dựng mới trụ sở làm việc của HTX, với mục tiêu góp phần phát triển, cụ thể như sau:
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã thông qua tăng cường năng lực sản xuất, điều hành và hoạt động kinh doanh.
  • Tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên, cộng đồng và có khả năng mở rộng thành viên.
  • Tập huấn kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
  • Đảm bảo đủ năng lực để tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

II. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 
Bảng tổng hợp quy mô đầu tư xây dựng của dự án
 III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 
Tuy dự án không trực tiếp mang lại hiệu quả kinh tế cho HTX, nhưng để có được nhà điều hành sẽ góp phần làm thay đổi năng lực hoạt động, chủ động trong việc chuyển giao kỹ thuật, quản lý và điều hành. Góp phần xây dựng Hợp tác xã ngày càng phát triển một cách bền vững và đạt được mô hình hợp tác xã tiên tiến, kiểu mẫu đến năm 2020.
Xây dựng được phòng thí nghiệm, để thực hiện các công đoạn cơ bản như kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm các yếu tố liên quan đến kỹ thuật nuôi tôm. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như năng suất nuôi trồng.
Góp phần nâng cao mức sống cho các thành viên của HTX. Ổn định sản xuất kinh doanh.
 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN