Dự án “Đầu tư trồng và sơ chế Hồ tiêu công nghệ cao”

Dự án “Đầu tư trồng và sơ chế Hồ tiêu công nghệ cao”

Chúng tô tự hào là nhà tư vấn Viết dự án “Đầu tư trồng và sơ chế hồ tiêu công nghệ cao”. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã viết dự án thỏa mãn 2 yếu tố của nhà đầu tư là “Xin chủ trương đầu tư” và “Vay vốn ngân hàng”. Dự án được thực hiện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung chính của dự án như sau: 

I. Sự cần thiết xây dựng dự án.

 

Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải đề ra chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất.
Việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực sự cần thiết, bởi nông nghiệp công nghệ cao giúp giải quyết được vấn đề môi trường sinh thái và đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất trong cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.
Xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là bước đi cần thiết. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng đã có những bước tiến mới, có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá cả. Bên cạnh các nước tiên tiến như Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan… và khu vực lãnh thổ ở Châu Á cũng đã chuyển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất số lượng là chủ yếu sang nền nông nghiệp chất lượng, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, cơ giới hoá, tin học hoá… để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, hiệu quả. Những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai thành công tại Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc hiện đã có khoảng 800 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trên 7.000 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái khác nhau. Những khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp hiện đại của Trung Quốc: Tăng nhanh được năng suất cây trồng, vật nuôi và thủy sản; tạo được giống mới có mang gen kháng sâu bệnh; các giống mới có chất lượng cao và đồng nhất.
Sự xuất hiện của ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra môi trường thích hợp cho những sáng tạo khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thuận tiện cho sự chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa.
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở nước ta phát triển khá nhanh, với những thành tựu trong các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo ra khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, nền nông nghiệp của nước ta đa số vẫn còn manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức và công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng đều dẫn đến năng suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không ổn định, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến khả năng cạnh tranh kém trên thị trường. Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, đặc biệt là trong xu thế hội nhập hiện nay, việc xây ứng dụng công nghệ cao là cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng hiện đại hoá.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.
Từ những yếu tố phân tích trên, để phát triển trong thời kỳ hội nhập. Cơ sở Sản xuất Cây giống – Cây Công trình phối hợp với Đơn vị tư vấn Chúng tôi  tiến hành nghiên cứu, triển khai lập dự án “Trồng và sơ chế hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao”.
II. Mục tiêu cụ thể.
 • Áp dụng quy trình công nghệ canh tác hồ tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP.
 • Áp dụng cơ giới hóa trong chăm sóc hồ tiêu với công nghệ tưới phun tự động.
 • Hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng trên 100 tấn sản phẩm hồ tiêu chất lượng cao.
 • Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất được giao
III. Quy mô sản xuất của dự án.
Với tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là 30 ha. Trong đó bao gồm tất cả các công trình và hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ. Còn quỹ đất 27ha dự án sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP.
IV. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án: 42.825.752.000 đồng. Trong đó:
 • Vốn huy động (tự có): 158.512.000 đồng.
 • Vốn vay : 21.667.240.000 đồng.
V. Hiệu quả khoa học và xã hội của dự án.
Từ kết quả tính toán phân tích của dự án (thể hiện chi tiết phụ lục kèm theo). Cho chúng ta kết quả phân tích cụ thể như sau:
 1. Phân tích khả năng trả nở của dự án: Sau 2 năm đầu xây dựng cơ bản chưa có nguồn thu nên dự án đề xuất ân hạn 2 năm, đến năm thứ 3 tiến hành trả nợ gốc, thời gian trả nợ gốc là 8 năm, kể cả nợ gốc và lãi, trung bình mỗi năm trả khoảng 3,2 tỷ đồng. Kết quả phân tích cho thấy dự án hoàn toàn có thể trả được nợ với khả năng trả đạt 138%.
 2. Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn: Phân tích dự án trong điều kiện lý tưởng thì kết quả mang lại rất khả quan, khả năng hoàn vốn = 2,85 và thời gian hoàn vốn là 8 năm 4 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
 3. Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu (7,01%): Phân tích dự án trong điều kiện có chiết khấu (có nghĩa là trong điều kiện kinh tế có lạm phát và ảnh hưởng lãi suất với hệ số chiết khấu là 7,01%) thì kết quả mang lại rất khả quan, khả năng hoàn vốn = 1,42 và thời gian hoàn vốn là 12 năm 8 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
 4. Phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án: Với vòng đời phân tích dự án trong thời gian 20 năm, hệ số chiết khấu 7,01% thì kết quả NPV = 15.811.843.000 đồng > 0 cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế.
 5. Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): từ kết quả phân tích cho thấy IRR = 12,174% > 7,01% cho thấy dự án có khả năng sinh lời.
Kết luận: Từ các thông số phân tích tài chính như trên cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án mang lại, xét trên khía cạnh kinh tế thì dự án hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện đầu tư để sinh lời.
 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN