Dịch vụ

PICC Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp:

1. Tư vấn lập dự án đầu tư
2. Chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư
3. Viết dự án vay vốn, xin đầu tư
4. Soạn thảo các văn bản xin đầu tư
5. Soạn thảo tờ trình xin đầu tư
6. Tư vấn đầu tư, Kêu gọi đầu tư
7. Thiết kế quy hoạch 1/500; 1/2000
8. Thiết kế mô hình đầu tư

HOTLINE: 0903034381 - 0936260633

1. Tư vấn lập dự án đầu tư
• Tư vấn địa điểm cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đặt dự án đầu tư
• Tư vấn thị trường
• Tư vấn nhu cầu sử dụng lao động
• Tư vấn lên kế hoạch kinh doanh
• Tư vấn lập dự án đầu tư
• Tư vấn quy trình lập dự án xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng

2. Chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư
Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư gồm:
• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
• Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
• Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
• Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
• Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
• Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
• Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

3. Viết dự án vay vốn, xin đầu tư
• Viết thuyết minh dự án đầu tư
• Viết thuyết minh dự án để xin chủ trương đầu tư
• Viết thuyết minh dự án để vay vốn ngân hàng
• Viết thuyết minh dự án để kêu gọi đầu tư

HOTLINE: 0903034381 - 0936260633

4. Soạn thảo các văn bản xin đầu tưHOTLINE: 0903034381 - 0936260633

5. Soạn thảo tờ trình xin đầu tư


6. Tư vấn đầu tư, Kêu gọi đầu tư
• Tư vấn mô hình đầu tư
• Tư vấn lĩnh vực đầu tư
• Tư vấn phương thức kêu gọi đầu tư

7. Thiết kế quy hoạch 1/500; 1/2000
 
8. Thiết kế mô hình đầu tư


Mô hình Chuồng nuôi lợn rừng

HOTLINE TƯ VẤN: 0903034381 - 0936260633

---
PICC PROJECT INVESTMENT CONSULATING
🏩 VP Hà Nội: Tòa nhà Asia, 15 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
🏩 VP TPHCM: Tòa nhà An Phúc, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
☎️ ĐT: 0936260633 - 0903034381
🏮 Email : tuvanvietduan@gmail.com
🌐 Website : www.lapduandautu.vn