Đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong

Đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong

Ngày 31/5/2018, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 262/TCT-NĐD của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty Viglacera – CTCP (Người đại diện) về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng (TKNL) tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh – Cty CP Kính Viglacera Đáp Cầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1505/BXD-QLDN gửi Người đại diện về chủ trương thực hiện dự án của Cty CP Kính Viglacera Đáp Cầu.

Theo đó, về dự án đầu tư dây chuyền gia công, lắp dựng kính tiết kiệm năng lượng chất lượng của Cty CP Kính Viglacera Đáp Cầu tại KCN Yên Phong, Người đại diện biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án, phối hợp với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc Tổng Cty kiểm soát chặt chẽ về quy trình, quá trình thực hiện dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chi phí vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và yêu cầu tại văn bản số 390/BXD-QLDN ngày 02/03/2018 của Bộ Xây dựng.

Về dự án di dời nhà máy sản xuất của Cty CP Kính Viglacera Đáp Cầu, Người đại diện khẩn trương báo cáo Bộ về thời gian và lộ trình cụ thể của dự án di dời nhà máy sản xuất là cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị về địa điểm mới tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo chủ đầu tư, mục tiêu của dự án nhằm đổi mới công nghệ thiết bị tiên tiến hiện đại để gia công các sản phẩm kính TKNL và các sản phẩm khác phù hợp với xu hướng sử dụng kính trong tương lai. Qua đó, phát huy những điều kiện thuận lợi và ưu thế khi sử dụng phôi kính TKNL do TCty Viglacera – CTCP sản xuất, đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm, nhu cầu của thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh của Cty.

Trong đó, tỷ lệ kính phủ TKNL sử dụng để gia công thành các sản phẩm sau kính đạt 20% sản lượng (năm thứ 1 – 2019), 40% (năm thứ 3 – 2021) và 70% (từ năm thứ 5 – 2023). Đồng thời, di chuyển nhà máy đến địa điểm mới tại KCN Yên Phong, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của TP Bắc Ninh, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Cty.

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án