Đầu tư Dự Án Khách Sạn 3 sao

Đầu tư Dự Án Khách Sạn 3 sao

I.1 Quy mô dự án

Khách sạn 03 sao Phú Nhuận được xây dựng với quy mô 100 phòng
Khách sạn có các loại phòng tiêu chuẩn như sau:
 Loại 1 (phòng Standard) : 70 phòng
 Loại 2 (phòng Superior) : 21 phòng
 Loại 3 (phòng Deluxe) : 6 phòng
 Loại 4 (phòng Suite) : 2 phòng

I.2. Lựa chọn công suất phục vụ
Mục tiêu công suất phục vụ của khách sạn vào năm đầu tiên hoạt động là 65%/năm,
tương đương số ngày khách của năm là 23,725 ngày khách
Vào năm thứ hai tốc độ tăng công suất là 15%, công suất phục vụ là 75%/năm, tương đương số ngày khách là 27,284 ngày khách. Các năm tiếp theo công suất phục vụ tăng dần với tốc độ tăng dự đoán lần lượt là 10% (năm 3), 8% (năm 4) và 5% (năm 5).
Đến năm thứ 5 công suất phục vụ đạt 93%/năm, tương đương số ngày khách đạt được
là 34,034 ngày khách.

II.1. Nội dung
Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm: Chi phí mua đất, Chi phí tư vấn, thiết kế và quản lý dự án, Chi phí xây dựng công trình, Chi phí mua sắm trang thiết bị và Dự phòng phí.

Bảng tổng mức đầu tư
 
STT
 
Hạng mục đầu tư
 
Chỉ dẫn
 
Thành tiền
1
Chi phí đất
 
 
         50,000,000,000
2
Chi phí xây dựng
 
 
         15,000,000,000
3
Trang thiết bị
 
 
         10,000,000,000
4
Chi phí tư vấn, thiết kế, quản lý dự án
3.452%
 XD+TB
             863,000,000
5
Dự phòng phí
5%
XD+TB
          1,250,000,000
 
Tổng cộng
 
 
     77,113,000,000

II.2. Nhu cầu vốn lưu động
Ngoài những khoảng đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng trong giai đoạn đầu tư; khi dự án đi vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lưu động.
Vốn lưu động của dự án bao gồm khoản phải thu bằng 15% doanh thu, khoản phải trả bằng 20% chi phí hoạt động, số dư tiền mặt tối thiểu bằng 5% chi phí hoạt động và hàng tồn kho bằng 5% giá vốn các mặt hàng kinh doanh.
Theo kế hoạch thì dự án sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014 sau khi hoàn thành các giai đoạn đầu tư.

II.3. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn
Tiến độ đầu tư của dự án được thực hiện trong vòng 18 tháng với các hạng mục công việc trong từng giai đoạn như:
1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng
- Tư vấn, thiết kế, khảo sát khối lượng
- Hoàn thành thủ tục xin đầu tư, cấp phép xây dựng
2. Giai đoạn đầu tư
- Chuẩn bị xây dựng (thẩm định kết cấu, tháo dỡ công trình cũ, tư vấn khác,...)
- Xây dựng cọc móng và tường vây
- Xây dựng hầm, phần thô và hoàn thiện
- Lắp đặt thiết bị, thực hiện các công trình cảnh quan, cây xanh
- Hoàn công xây lắp
3. Giai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động
- Xúc tiến quảng bá hình ảnh
- Thực hiện các công tác chuẩn bị khác
- Khánh thành công trình nhà hàng – khách sạn 3 sao

III. Hiệu quả kinh tế của dự án:

 Hiện giá thu nhập thuần NPV= 21,054,482,458 đồng > 0
 Hiệu quả tài chính của dự án cao, dự án mang tính khả thi.
 Tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án IRR = 19.43% > > r = 14.13%
 Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.
 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN