Bình Thuận: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý

Bình Thuận: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý

Sau khi nhận được Văn bản số 7698/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho ý kiến về nội dung báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 2699/UBND-ĐTQH ngày 02/7/2018 về việc chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý (tỉnh Bình Thuận), Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp gửi Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể: Theo Văn bản số 2699/UBND-ĐTQH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, tuyến Km8+543 - Km9+781 thuộc đoạn Phan Thiết - Thuận Quý có nguy cơ biển xâm thực. Vì vậy để đảm bảo an toàn, tránh tác động của nguy cơ biển xâm thực, UBND tỉnh Bình Thuận cần kiểm tra, đánh giá đối với cả tuyến đường ven biển Phan Thiết - Thuận Quý, đề xuất việc điều chỉnh cục bộ sau khi đã khảo sát toàn tuyến (khoảng 20km), kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh để đảm bảo nhu cầu phát triển giao thông, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội ở dọc bờ biển phía Nam của TP Phan Thiết.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển tại vị trí Km8+543 - Km9+781 thuộc đoạn Phan Thiết - Thuận Quý cần cập nhật phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận), quy hoạch chung TP Phan Thiết, quy hoạch sử dụng đất, các dự án đã, đang được triển khai và các quy hoạch khác có liên quan.

 

 

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN Xem tất cả dự án